De schademelding:

U meldt de voertuig schade bij Schepens Autoschade en uw vezekeringsmaatshappij,
waarna er een afspraak gemaakt wordt voor de beoordeling van de voertuig schade.
De schade aan het voertuig wordt hierbij nogmaals vastgelegd met behulp van een digitale camera.
Aan de hand van de schade beoordeling word er een schade rapport opgesteld door Schepens Autoschade.

Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt voor het herstel van uw voertuig en worden daarbij concrete afspraken gemaakt over de afhandeling en aflevering van uw voertuig.

Schadetaxatie en afhandeling met lease- en verzekeringsmaatschappij

Na uw opdracht tot repareren, wordt er dus een expertise rapport opgesteld.
De kosten van de voertuig schade worden daarna afgestemd met de betalende partij.
Dit kunt u zelf zijn, maar ook een lease- of verzekeringsmaatschappij.

Zo nodig kan er een schade-expert worden ingeschakeld voor een onafhankelijke taxatie.

Na toestemming van alle betrokken partijen wordt het herstel van de autoschade gestart.
Afhankelijk van uw eigen wensen en de afspraken met de lease- of verzekeringsmaatschappij wordt er tijdens de reparatieperiode voor passend vervangend vervoer gezorgd.

Demontage en uitdeuken

Allereerst wordt er gestart met het demonteren van de beschadigde onderdelen.
Naast het vervangen van onderdelen wordt er eveneens vakkundig gezorgd voor het eventueel plaatwerken of uitdeuken van plaatdelen.
Ook kunststofdelen zoals bumpers worden hersteld, zodat deze niet vervangen hoeven te worden.
Met de moderne technieken is het vaak mogelijk plaatdelen uit te deuken zonder dat deze daarna opnieuw gespoten hoeven te worden.

Richten

Als de carrosserie of de wielophanging beschadigd is kunnen onderdelen hiervan vervangen of gericht worden. De maatvoering wordt door middel van richtbanken en uitlijnapparatuur afgesteld op de door de fabrikant opgegeven waarden.

Voorbewerken en spuiten

Uw auto gaat na de reparatiewerkzaamheden de voorbewerking in.
Dit betekent het schuren van de plaatdelen, deze stof en siliconenvrij maken om deze delen te voorzien van een grondlak.
Niet te spuiten delen worden voor het daadwerkelijke spuiten begint, afgeplakt en de vervangen of herstelde delen worden nogmaals secuur nagelopen op de voorbewerking.
In de spuitcabine wordt daarna een nieuwe laklaag aangebracht met milieuvriendelijke watergedragen autolakken.
Montage en aflevering
Na de spuiterij worden aan uw auto de resterende onderdelen gemonteerd.
Daarna krijgt uw auto de laatste technische controle en kunt u de auto gerepareerd en wel ophalen.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter